தமிழம் வலை - பழைய இதழ்கள்

நயனதாரா. 1976 ஆம் ஆண்டில் சென்னையிலிருந்து வெளிவந்த இதழ் இது. இளவேனில் ஆசிரியராக இருந்து வெளியிட்ட முதல் இதழ் இது. கனவுகளோடும், நம்பிக்கைகளோடும் என்று ஆசிரியர் உரையை இளவேனில் எழுதியுள்ளார். தனிச் சொத்துரிமையை எவனொருவன் எதிர்த்துப் போராடுகிறானோ அவனே தேசபக்தன் - என்கிற கருத்துகளடங்கிய படைப்பாக்கங்களை இதழல் தொடர்ந்துள்ளது. என்.ஆர்.தாசன் தொடாந்து எழுதியுள்ளார். கட்டுரை, சிறுகதை, உரைவீச்சு, துணுக்குகள் என பன்முகநோக்கில் கூனிக்குறுகி ஒடுங்கிக் கொண்டிருக்கிற மக்களைக் காட்டி அவர்களுக்கான விழிப்புணர்வை ஊக்குகிறது.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,