தமிழர்களிடம் தமிழில் பேசுங்கள் (குறும்படம்)
சிட்டுக்குருவியின் கருமுட்டையை அழிக்கும் தொலைபேசிக் கோபுரம்வேண்டாம் - மாவீரர் பிரபாகரன்
மண்ணும் சிவந்தது., (குறும்படம்)..பகுதி 1

பகுதி 2 காண..................... பகுதி 3 காண
உச்சிதனை முகர்ந்தால் திரைப்படம்
பனை மரம் பற்றிய செய்தித் தொகுப்பு
பட்டினத்தார் (பிறப்பும் இறப்பும் பாடல்)
குறும்படங்கள்.

காவியம்
ஒரு படிமக் கவிதை.
கவிதை மற்றும் தலைப்பு - பிரமிள்,
எண்ணம் இயக்கம் - பிரபுராஜா
வரைகலை - சுரேஷ்
ஒலிப்பதிவு - ரூபன்
பின்குரல்- அனுஷா
படத்தொகுப்பு - ஜோ மற்றும் லியோ
ஒளிப்பதிவு - செல்வமணி
உதவி இயககம் - ஷாஜி
தயாரிப்பு - பணி.ராஜ்குமார்
மறக்கப்பட்டவர்களும்
நினைக்கப்படுபவர்களும்.
எண்ணம் இயக்கம் - பிரபுராஜா
வரைகலை - சுரேஷ்
ஒலிப்பதிவு - ரூபன்
பின்னனி குரல் - ஜெயச்சந்திரன்
நன்றி - கிருஷ்டோபர்
படத்தொகுப்பு - ஜோ மற்றும் லியோ
ஒளிப்பதிவு - செல்வமணி
உதவி இயககம் - ஷாஜி
தயாரிப்பு - பணி.ராஜ்குமார்
நாங்கள் சுவரானபோது.
எண்ணம் இயக்கம் - பிரபுராஜா
வரைகலை - சுரேஷ்
ஒலிப்பதிவு - ரூபன்
பறை இசை - ஜெயச்சந்திரன்
படத்தொகுப்பு - ஜோ மற்றும் லியோ
ஒளிப்பதிவு - செல்வமணி
உதவி இயககம் - ஷாஜி
தயாரிப்பு - பணி.ராஜ்குமார்
பேசாமல் பேசவைப்பான்
பிரபாகரன்
பாடல், இசை - தேனிசை செல்லப்பா.
கோலம்.
தாய்த் தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்கள்
தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,