இனிய ஹைகூ இருமாத கவிதை இதழ். ஆசிரியர் : மு.முருகேஷ் இது 16 ஆவது இதழ். ஹைகூ தொடர்பான அனைத்துச் செய்திகளையும் இலக்கியத் தரமாகத் தருகிற இதழ்தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,