நவீன இலக்கியத்திற்காக வெளிவருகிற தரமான திங்களிதழ்.. உயிர்மை - மனுஷ்யபுத்திரன் -தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,