பெண்கள் முன்னேற்றத்தை முதன்மைப் படுத்தி பல்வேறு செய்திகளை ஈர்ப்புடன், சுவையாகத் தருகிற இதழ். ஆசிரியர் : கவிதா. 1.மதுரைவீரன் கோயில் தெரு, தி.நகர், சென்னை 17தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,