இணைய இதழாகவும் அச்சு இதழாகவும் வெளிவந்து சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கிற முழக்கம் இதழ்.email: info@muzhakkam.comதொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,