தமிழம் வலை
நூலகத்தில் உள்ள இதழ்களின் பட்டியல்

" ஐ, ஒ, ஓ, ஃ " எழுத்தில் தொடங்கும் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள்.


ஐ - வேலூர் (1982)

ஐந்திணை - சென்னை (1991)
ஒன்றே உலகம் - திருவல்லிக்கேணி சென்னை5 (1969)

ஒருமைப்பாடு - சென்னை 19 (1986)

ஒலி அலை - சென்னை 2 (1989)

ஒலிக்கதிர் - சென்னை 5 (1989)

ஒரு - புதுக்கோட்டை (1990)

ஒற்றுமை ஒளி - சென்னை 5 (1984)

ஒடுக்கப்பட்டோர் குரல் - சென்னை 48 (1998)

ஒப்புரவு - மதுரை (2001)
ஓடை - திண்டுக்கல் 3 (1987)

ஓலைச்சுவடி - சென்னை 33 (1987)

ஓ - மதுரை 9 (1986)

ஓடை - தருமபுரி (1987)

ஓங்கு தமிழ் - திருச்சி 2 (1993)

ஓடம் - பழனி (1997)
அஃக் - சேலம் (1972)

www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - mobile : 9788552061