தமிழம் வலை
நூலகத்தில் உள்ள இதழ்களின் பட்டியல்

" கா " எழுத்தில் தொடங்கும் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள்.


காளை - மதுரை 22 (1980)

காரைதாசன் - கோவை 20 (1986)

காகிதச் சிற்பி - சென்னை 78 (1989)

காகிதம் - கடலூர் 1 (1988)

காகிதப்பறவை - திருப்பத்தூர் (1988)

காகம் - மன்னார் குடி (1996)

கார்க்கி - சென்னை 20 (1985)

காவேரி - கும்பகோணம் (1961)

காதம்பரி - சென்னை 17 (1965)

காதம்பரி - சென்னை 5 (1948)

காலகட்டம் - தக்கலை (1996)

காவிரி மலர் - திருச்சி (1984)

காவிரித் தென்றல் - திருச்சி 1 (1987)

காயிதே மில்லத் - சென்னை 1 (1987)

காவியப் பாவை - சென்னை 7 (1980)

காமகோடி - சென்னை 33 (1988)

காமராசர் - சிவகாசி (1988)

காலச் சங்கு - சாமித்தோப்பு, குமரி (1985)

காலக்கிரமம் - நெய்வேலி 3 (1990)

காலச்சுவடு - நாகர்கோவில் (1988)

காலம் - சென்னை 28 (1968)

காலம் - சென்னை 4 (1990)

காயத்திரி - மதுரை (1986)

காலத்தின் குரல் - புதுக்கோட்டை (1983)

காட்டுர் எக்ஸ்பிரஸ் - திருச்சி 19 (1994)

காஞ்சி - காஞ்சிபுரம் 3 (1972)

காஞ்சி பேசுகிறது - காஞ்சி (1980)

காஞ்சிக் குரல் - காஞ்சிபுரம் 1 (1985)

காண்டீபம் - சென்னை 40 (1979)

கால் (1/4) - சென்னை 5 (1980)

கால்நடை ஆய்வாளர் - சென்னை 15 (1988)

காந்தி - சென்னை (1933)

காந்தள் - மதுரை 19 (1994)

காவ்யா - கோவை 21 (1994)

கானுயிர் - மேட்டுப்பாளையம் (1990)

காற்று - கோவை 18 (1983)

காற்று - பில்சின்னாம்பாளையம், பொள்ளாச்சி (1990)

www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - mobile : 9788552061