தமிழம் வலை
நூலகத்தில் உள்ள இதழ்களின் பட்டியல்

" பா, பி " எழுத்தில் தொடங்கும் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள்.


பாரிஜாதம் - சென்னை (1948)

பாதைகள் - சென்னை 34 (1986)

பாலை - மார்த்தாண்டம் (1985)

பாகவத தர்மம் - சென்னை 5 (1965)

பார்வை - கோவை 47 (1986)

பார்வை - திருநெல்வேலி 11 (1998)

பார்வை - புளியங்குடி (1996)

பார்வைகள் - சென்னை 79 (1982)

பார்க்கவன் தூது - அயோத்தியாபட்டினம் (1987)

பாணன் - சென்னை 20 (1992)

பாலர் மலர் - புதுக்கோட்டை (1950)

பாலர் முரசு - சென்னை 1 (1963)

பாரத அன்னை - பட்டுக்கோட்டை (1980)

பாரத தேவி - சென்னை 40 (1986)

பாரத மணி - சென்னை 1 (1987)

பாரத முழக்கம் - சென்னை 20 (1963)

பாரதி - சென்னை 2 (1958)

பாரதி - உத்தமபாளையம் (1932)

பாரதி - காரைக்கால் 2 (1989)

பாரதி - பழனி (1989)

பாரதி காட்டும் பார்வை - சென்னை 4 (1982)

பாரதி கண்ட இயற்கை - சைதாப்பேட்டை (1989)

பாரதி சோலை - காட்பாடி (1984)

பாரதி சுட்டும் விழிச்சுடர் - திருச்சி 12 (1991)

பாரதவிவசாயி - கோவை 2 (1991)

பாவல் - சென்னை 4 (1983)

பாட்டாளி சிந்தனை - சென்னை 33 (1995)

பாட்டாளி முழக்கம் - சென்னை 50 (1993)

பாட்டாளித் தோழன் - சென்னை 5 (1982)

பாட்டுப் பயணம் - திருச்சி 12 (1989)

பாக்கியராஜ் கீதம் - மதுரை (1987)

பாக்யா - சென்னை 34 (1988)

பாடும் பறவை - சென்ன 1 (1980)

பாசறை - சென்னை 39 (1996)

பாசறை - கோவை 12 (1985)

பாமுகில் - தருமபுரி (1976)

பாத்திமா - திருநெல்வேலி (1987)

பாப்பா - புதுக்கோட்டை (1952)

பாப்பா மடல் - குரோம்பேட்டை (1999)

பாபுஜி - மயிலாப்பூர், சென்னை4 (1949)
பிரகடனம் - சென்னை 84 (1978)

பிரதி - ஓசூர் (1992)

பிரமலைச் சீர்திருத்தன் - உசிலம்பட்டி (1923)

பிரபஞ்சம் - சேலம் 6 (1979)

பிரக்ஞை - சென்னை 17 (1975)

பிரச்சனை - சென்னை 19 (1973)

பிரசன்ட விகடன் - சென்னை 1 (1937)

பிரான்சிஸ்கன் ஒலி - நாகர்கோவில் (1986) பிள்ளை அமுது - மதுரை 16 (1988)

பிள்ளைக் கனியமுது - சென்னை (1987)

www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - mobile : 9788552061