தமிழம் வலை
நூலகத்தில் உள்ள இதழ்களின் பட்டியல்

" பூ " எழுத்தில் தொடங்கும் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள்.


பூங்காற்று - பள்ளி கொண்டா (1987)

பூகம்பம் - வேதாரண்யம் (1999)

பூவுலகு - கோவை 12 (1998)

பூர்ணம் - திருச்சுழி (1992)

பூமாலை - அறந்தாங்கி (1986)

பூபாளம் - மதுரை 3 (1986)

பூபாளம் - குன்னூர் (1991)

பூவழகி - கோவை 45 (1988)

பூஜாமணி - மதுரை 1 (1987)

பூச்செண்டு - சென்னை 31 (1969)

பூங்காற்று - சென்னை 7 (1989)

பூங்காற்று - திருப்பத்தூர் (1987)

பூங்கனல் - மானத்தி சேலம் (1989)

பூஞ்சோலை - தகட்டூர் (1987)

பூங்குயில் - கும்பகோணம் (1988)

பூக்கூடை - சென்னை 3 (1990)

பூம்புனல் - வாடிப்பட்டி (1997)

www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - mobile : 9788552061