1905 இல் வெளிவந்த விவேகசிந்தாமணி இதழின் அட்டைப்படமிது. அறிவைப் பரவச் செய்வதற்கான மாதாந்திர தமிழ் பத்திரிகை. கல்விச் செய்திகள், குறிப்புகள் வெளியிட்டது.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,