ஆனந்த போதினி - 1916 களில் சென்னையில், என்.முனுசாமி முதலியார் நடத்திய இதழ். மக்களுக்கான காந்தியின் போராட்டம் பற்றிய செய்திகளை வெளியிட்டதோடு பல்சுவையாக நடப்பியலையும் காட்டியுள்ளது. இது நாளிதழ் வடிவில் வெளிவந்த இதழ்.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,