முரசு எழுத்துரு


http://www.murasu.com
இணையவழி இதயங்களை இணைக்கும் தமிழ்ச் செயலிதட்டச்சு செய்ய, மின் அஞ்சல் அனுப்ப, இணைய பக்கங்களை உருவாக்கப் பயனாகுவது. தமிழ் ஆர்வலர்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தி வரும் தமிழ்ச் செயலி. இணையத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,