வணங்குதற்குரிய ஓவியக்கலை

தமிழ்வழிக் கல்வி - நன்றி - யாதும் ஊரே இதழ்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் கிருட்டிணகுமார்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் தமிழன்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் தமிழன்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் கிருட்டிணகுமார்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் தமிழன்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் தமிழன்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் கிருட்டிணகுமார்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் தமிழன்


தமிழ்வழிக் கல்வி - வரைந்தவர் - ஓவியர் தமிழன்


வாழ்ந்த நம் தமிழ் அறிஞர்களின் படங்களை குறிப்புடன் நம் இளம் தலைமுறையினருக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இனிவரும் தலைமுறைக்குத் தமிழ் சார்ந்த உயிரோட்டம் கிடைக்கும். இந்தப்பணியில் ஈடுபட விரும்புபவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். நீங்கள் வரைந்து அனுப்புகிற படங்கள் இந்தப் பகுதியில் வலையேற்றப்படும். இது ஒரு மிகப் பெரிய பணி இதைச் செய்ய ஈடுபாடுள்ள ஓவியர்கள் முன்வரவேண்டும். தமிழம் வலை உங்களை அன்போடு அழைக்கிறது.

பொள்ளாச்சி நசன் - வரைந்தவர் - ஓவியர் வள்ளிதொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,