புகைப்படங்கள்
தொகுப்பு 08

கலை நுட்பப் புகைப்படம்

புகைப்படக் கலைஞர் : திரு. செந்தமிழினியன் - யாழிசை படமனை, புதுச்சேரி 9

ஒளிக்

கீற்றுப்

பா

எழுதும்

கலை

வண்ணம்


மரப்

பொந்தும்

கவி

பாடிக்,

கலை

நுட்பம்

காட்டும்புகைப்படக் கலைஞர் : திருமிகு. சக்தி - இலங்கை. (sigiriya rock)

தனித்து

நின்று

துணிவு

காட்டும்

உறுதி

கொண்டவன்

தமிழன்புகைப்படக் கலைஞர் : திருமிகு. அரவிந்தசாமி - நெட்சாப்ட் ஆன்லைன்

கோவை மருதமலை புதிய இடத்திலிருந்து....புகைப்படக் கலைஞர் : திரு. இரா. இரவி - மதுரை.

கையது

கொண்டு

மெய்யது

போர்த்தி

காலது

கொண்டு

மேலது தழுவீ...


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,