புகைப்படங்கள்
தொகுப்பு 09

புகைப்படக் கலைஞர் : திரு. இரா. இரவி - மதுரை.


மதுரை - வடக்கு வாசல் விடுதியில் உள்ள சுதை சிற்பம்


தமிழர் வரலாறு காட்டும் படம்

புகைப்படக் கலைஞர் : Karthi Digital Designs - Pollachiகலை நுட்பப் புகைப்படம்

புகைப்படக் கலைஞர் : திரு. செந்தமிழினியன் - யாழிசை படமனை, புதுச்சேரி 9

மரமும்

இரும்பும்

இணைந்த

சக்கரம்

பலநாள்

ஓடும்.

கலப்பின

வெற்றி.புகைப்படக் கலைஞர் : திரு. பைசல் - துபாய், ( faizal_143@hotmail.com )

கேரளா குடில் - Shoping complex Festival 2004 - துபாய்.


புகைப்படக் கலைஞர் : திரு. செந்தமிழினியன் - யாழிசை படமனை, புதுச்சேரி 9

செங்கல்

இணையப்

பைஞ்சுதை

வேண்டும்

தமிழர்கள்

இணையப்

பைந்தமிழ்

வேண்டும்


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,