புகைப்படப் பக்கம் வரிசை எண் : 19புகைப்படக் கலைஞர் : அபுதாபியிலிருந்து கமால்பாஷா
யானையின் மீது ஏறி
தலைகவிழ்ந்த நாய்
உணவைத் தேடி
புரட்டுகிறது,
பொது இடத்திலுள்ள
யானையின் முதுகில்
குப்பை கூளங்களை
மக்கள் குவித்தனர்.
துறைமுகங்களில்
அழகாக அமைக்கப்பட்ட
கண்டெய்னரில்
குப்பை கூளங்கள்
கப்பல்களிலிருந்து
இறங்குகின்றன.
வளரும் நாடுகளில்
நாயாய் மனிதன்.

புகைப்படக் கலைஞர் : அபுதாபியிலிருந்து கமால்பாஷா
வாய்க்கு எட்டும்
உயரத்தில்
கொத்துக் கொத்தாய்க்
கவிழ்ந்து கிடந்தன
பேரீட்சைகள்,
அதன் அனுமதி
இல்லாமல் நானும்
என்அனுமதி
இல்லாமல் அதுவும்
எதுவும் செய்ய இயலாது,
இருந்தாலும்
நாங்கள் இருவரும்
அருகருகே
காட்சிப் பொருளாக,

புகைப்படக் கலைஞர் : சிவா பிள்ளை - இலண்டன் - கோல்ட்ஸ்மித் பல்கலைக் கழகம்
கடல் மேல்
பாலம் போட்டு
அதன் மேல்
ஊர்தி ஓட்டி
நினைப்பதை
உடனுக்குடன்
செய்து முடிக்கும்
மனிதனது
ஆற்றல்...
மதத்தின் முன்
சுருங்கி விடுகிறது
கூட்டுக்குள் நத்தை

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
தலைவிரி
கோலமாய்
ஏமாற்றும்
சாமிகள்.
குழந்தையும்
தெய்வமும்
கொண்டாடும்
இடத்திலாம்.
ஏமாற்றாத
குழந்தையை
எப்படியெல்லாம்
இணைக்கிறான்
பார்.

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
இரவு 1.10 க்கும்
உறங்காத விழிகள்
கணினித் திரைக்குள்
தேடித் தேடி
அலுத்துப்போய்
சோர்வாகின்றன
கணினி சார்ந்த
பொருள்களின்
விற்பனை கூடுகிறது
நிறையும் பை
யாருடையது ?

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
புத்தகங்கள்
உயிருடையவை
மனிதன் வாழும்
வரை அவனோடு
வாழ்ந்து அவனுக்குப்
பிறகும் வாழும்
தன்மை உடையவை
மனிதன் தான்
அவற்றை
உடன்கட்டை
ஏற்றுகிறான்

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
உறுதியற்ற தண்டு
பச்சைப் பசேலென்று
நீண்டு ஓடி
விரைவில் வளர்ந்து
உணவாகிப்
பலருக்கும்
பயனாகும்.
எத்தனை நாள்
வாழ்ந்தோம்
என்பது
கணக்கில்லை....

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
அகண்டு
கிளைவிரித்துப்
பரப்பி
அழகூட்டி
அனைத்துயிர்க்கும்
உயிர்வளி
கூட்டும்
இவைகள்
கேளாமல்
நலம் தரும்
உயிரூக்கிகள்

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
நல்ல கட்டடம்
நல்ல தண்ணீர்
நல்ல கழிப்பறை
நல்ல வகுப்பறை
ஈராசிரியர்களோடு
தொடக்கப்பள்ளி
நிறைவாகவே
இருக்கிறது.
ஒரே ஒரு குறை
மாணவர்கள்தான்
இல்லை

புகைப்படக் கலைஞர் : தமிழ்க்கனல் - சூளேசுவரன்பட்டி, பொள்ளாச்சி - 6.
ஆழமாகச் சென்று
நிமிடத்துளிகளை
வீணாக்காது
தொடர்ந்து
உறுஞ்சிக்
குடிநீரை
மேலெடுக்கின்றன
வேர்கள்.
வீணடிக்கின்றன
இலைகள்.
அப்பாவும் மகனும்

தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,