தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, உலகமே தமிழ் கற்றுக் கொள்ள ஊக்குவிப்போம்.
32 அட்டைகளை கற்பிக்க - HD

32 அட்டைகளைப்
புத்தகவடிவில் பெற

கீழே
Tamil version (5.2MB)
English version (14.3MB)

பொள்ளாச்சி நசன் கற்பிக்கும்
தமிழம் நேரலை காண
கீழே
நேரலை1 (4 videos)
நேரலை (14 videos)

தொடர்புக்கு
mail : pollachinasan@gmail.com,
mobile : 9788552061,
skype ID : pollachinasan1951

தமிழம்.வலை உலகில் வாழும் அனைத்துத் தமிழ் மழலையர்களுக்கும் தமிழ் கற்பிக்க விரும்புகிறது. அவர்கள் எந்த அகவையினராக இருந்தாலும் சரி, எந்த நிலையினராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் மட்டும் படிப்பதற்காக ஒதுக்கினால், 30 நாள்களில் யாரை வேண்டுமானாலும் தமிழ்ச் செய்தித்தாளைப் படிக்கக்கூடியவராக, மாற்ற முடியும். ( எனது 25 ஆண்டுகள் கல்விப்பணியில் நான் கண்டறிந்தவை இவை )

தமிழ் கற்பிக்க விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரே மணி நேரத்தில் ஸ்கைப் வழியாகப் பயிற்சியும் என்னால் தர இயலும். நான் உருவாக்கி உள்ள 32 அட்டைகளின் வழியாகக் கற்பித்தால், மிக எளிமையாகக் கற்பித்து விடலாம். இதன் தொடரியாக 60 + 60 = 120 வகுப்புகளில் ஆற்றலுள்ள தமிழிய வல்லுநர்களாக மாற்றுவதற்கான பாடத்திட்டங்களையும் உருவாக்கியுள்ளேன்.

பல வெளிநாடுகளிலுள்ள நண்பர்கள் இந்த அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி, மிகச் சிறப்பான வெற்றியும் பெற்றுள்ளார்கள்.

உங்கள் பகுதியில் உள்ள பத்து மழலையர்களை இணைத்துக்கொண்டு கற்பிக்கத் தொடங்குங்கள். உங்கள் ஓய்வு நேரங்களில் ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு மணிநேரம் நீங்கள் செலவழித்தால் போதும். தமிழ்ப் படிப்பதற்கான அனைத்தையும் உங்களோடு பகிர அணியமாக உள்ளேன். skype ID : pollachinasan1951

FREE DOWNLOAD - 32 CARDS

32 Cards (Primary) in14 Languages
Free Downloads

தமிழ் கற்பிக்கும்

இறுவட்டு பெறதமிழ் எண்களை எளிமையாக அறியச் சொடுக்குக
Free Downloads
வெளிநாட்டவருக்கான
5 ஆண்டுப் பாடத்திட்டம்

32 எழுத்து அட்டைகள்
தொங்கு அட்டை
114 மழலையர் பாடல்கள்
கல்வி ஆராய்ச்சிகள்
பாடப் புத்தகங்கள்
வகுப்பறை மேலாண்மை
ஆண்டுத்திட்டம்
மொழி கற்பித்தல் [ 1] [ 2]
பாட்டுவழியில்படிக்க.. [ 1] [ 2]
Download 36 lessons - (take print out from this pdf) வெளிநாட்டில் உள்ள தொடக்கநிலை மாணவர்களுக்குத்
தமிழ் கற்பிப்பதற்குரிய பாடங்கள் (PDF)
வாரம்.. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / தேர்வு..
வாரம்.. 10 / 11 / 12 / 1 3 / 14 / 15 / 1 6 / 17 / 18 / தேர்வு..
வாரம்.. 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / தேர்வு..
வாரம்.. 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / தேர்வு..

ஆங்கிலவழியில் தமிழ் கற்பதற்குரிய இணைய பாடங்கள் LEARN TAMIL THROUTH ENGLISH (Primary Level)
Teaching workshop by pollachi Nasan for thaai tamil school (Brisborn Australia) teachers - 2/june/2012 (Audio)
32 Cards Thamizh teaching technology published in Sutty Vikadan.pdf
32 cards in Hindu