இன்றைய நாள்... 2014... ஒவ்வொரு நாளும் புதிய பட்டியலும், செய்திகளும் இணைக்கப்படுகின்றன.
.
இன்று தமிழம்.வலையில்
இணைக்கப்பட்ட பட்டியல்
காணச் சொடுக்குக,
உலக அளவில்
பாதுகாக்கப்பட்டவை
காணச் சொடுக்குக.
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்


தமிழம்.வலை 5 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
... தமிழ் வளர்க்கப் பாடுபட்டவர்களின் படங்கள்,/ தமிழ்ப் படைப்பாளிகள்/ மழலையர்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்,/ தமிழரின் நெஞ்சு நிமிர்த்துகிற தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்கள்,/ நூல்களின் அறிமுகங்கள்,/ ஈர்ப்புடைய புகைப்படங்கள்,/ தமிழை முதன்மைப் படுத்துகிற ஓவியங்கள்,/ நினைவில் நிழலாடும் குறும்படங்கள்,/ நேரலை/ வியப்பிற்குரிய அரிய பதிவுகள்,/ தமிழுக்கான கணினிப் பதிவுகள்,/ காணொளிகள்,/ பாண்டியன் பக்கம் (சொல் ஆய்வு),/

... பழைய, (1903 ஆம் ஆண்டு முதல்) சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்த சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ சிற்றிதழ்ச் செய்தி இணைய இதழ் ( 2003 இல் தமிழம்.வலை வெளியிட்டவை ),/ சுவைத்த பக்கங்கள் ( 2003 லிருந்து சிற்றிதழ்களில் படித்துச் சுவைத்தவை ),/ தற்பொழுது வருகிற சிற்றிதழ்களின் முகவரிகள்,/ எமது நூலகத்தில் ( அ முதல் வி வரையுள்ள இதழ்களின் பெயர்ப் பட்டியல் ),/ தமிழ்ச் சிற்றிதழாளர்களின் பட்டியல்,

... தமிழ்க் கல்வி ( 30 நாள்களில் தமிழ் ),/ Learn Tamil through English - (Online) இணையவழிப் பாடங்கள்./ இணையத்தில் உள்ள அகராதிகள் / PDF உருவாக்க/ தமிழ்கற்பிக்கும். 32 அட்டைகள் பெற/ இறுவட்டு பெற/
... தமிழம்.வலையின் பாதுகாக்கப்பட்ட பட்டியல் (29,000 pdf)/ தமிழம்.வலை.. நூல்கள்/ இதழ்கள்/, உலக அளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட நூல்கள் பட்டியல்/, இதழ்கள் பட்டியல்/, இதழ்களின் எண்ணிக்கை.
அகரமுதலி காணச் சொடுக்கவும்
பல்துறை கலைச்சொல் பேரகராதி ( 2,02,688 )
நான் கண்டறிந்தவை
Thamizh Teaching Cards.
Free counters!

Site Meter
தமிழ்அகராதியை இணைக்க
தமிழம்.வலையை இணைக்க


thamizhamnasan@hotmail.com, pollachinasan@gmail.com, pollachinasan@yahoo.com, skype ID : pollachinasan1951, mobile : 9788552061, 944 33733 58, phone: (04259) 221278, www.facebook.com/pollachi.nasan,