இன்றைய நாள்... 2014... ஒவ்வொரு நாளும் புதிய பட்டியலும், செய்திகளும் இணைக்கப்படுகின்றன.
.
இன்று தமிழம்.வலையில்
இணைக்கப்பட்ட பட்டியல்
காணச் சொடுக்குக,
உலக அளவில்
பாதுகாக்கப்பட்டவை
காணச் சொடுக்குக.
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்


தமிழம்.வலை 5 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
... தமிழ் வளர்க்கப் பாடுபட்டவர்களின் படங்கள்,/ மழலையர்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்,/ தமிழரின் நெஞ்சு நிமிர்த்துகிற தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்கள்,/ நூல்களின் அறிமுகங்கள்,/ ஈர்ப்புடைய புகைப்படங்கள்,/ தமிழை முதன்மைப் படுத்துகிற ஓவியங்கள்,/ நினைவில் நிழலாடும் குறும்படங்கள்,/ வியப்பிற்குரிய அரிய பதிவுகள்,/ தமிழுக்கான கணினி வரலாற்றுப் பதிவுகள்,/ நெஞ்சில் நிறைந்து நிற்கும் காணொளிகள்,/ பாண்டியன் பக்கம் (சொல் ஆய்வு),/

... பழைய, (1903 ஆம் ஆண்டு முதல்) சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்த சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ சிற்றிதழ்ச் செய்தி இணைய இதழ் ( 2003 இல் தமிழம்.வலை வெளியிட்டவை ),/ சுவைத்த பக்கங்கள் ( 2003 லிருந்து சிற்றிதழ்களில் படித்துச் சுவைத்தவை ),/ தற்பொழுது வருகிற சிற்றிதழ்களின் முகவரிகள்,/ எமது நூலகத்தில் ( அ முதல் வி வரையுள்ள இதழ்களின் பெயர்ப் பட்டியல் ),/ தமிழ்ச் சிற்றிதழாளர்களின் பட்டியல்,

... தமிழ்க் கல்வி ( 30 நாள்களில் தமிழ் ),/ Learn Tamil through English - (Online) இணையவழிப் பாடங்கள்./ இணையத்தில் உள்ள அகராதிகள் / PDF உருவாக்க/ தமிழ்கற்பிக்கும். 32 அட்டைகள் பெற/ இறுவட்டு பெற/
... தமிழம்.வலையின் பாதுகாக்கப்பட்ட பட்டியல் (27,000 pdf)/ தமிழம்.வலை.. நூல்கள்/ இதழ்கள்/, உலக அளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட நூல்கள் பட்டியல்/, இதழ்கள் பட்டியல்/, இதழ்களின் எண்ணிக்கை.
தமிழம்.வலையில் உள்ளவற்றைத் தேட ஒருங்குறியில் எழுதிச் சொடுக்கவும்
அகரமுதலி காணச் சொடுக்கவும்
பல்துறை கலைச்சொல் பேரகராதி ( 2,02,688 )
தமிழம்.வலை ஆய்வுக்கு
அளிக்க உள்ள இதழ்களின்
பட்டியல் காணச் சொடுக்கவும்

Free Download தமிழை
எளிதாகக்
கற்க உதவுகிற
32 அட்டைகள்
பற்றி சுட்டி
விகடனில்
எழுதிய தொடர்.
Free counters!

Site Meter
தமிழ்அகராதியை இணைக்க
தமிழம்.வலையை இணைக்க


pollachinasan@gmail.com, pollachinasan@yahoo.com, thamizhamnasan@hotmail.com, skype ID : pollachinasan1951, mobile : 9788552061, phone: (04259) 221278, www.facebook.com/pollachi.nasan,