உலகில்

தமிழில்
இயங்குகிற
எம்தமிழ்
உறவுகளை
வரிசைப்
படுத்துவோம்


ஒரே நாளில்
300
திருக்குறள்
படிக்க
இன்றைய நாள் :
2020. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய செய்திகள் இணைக்கப்படுகின்றன.
பொள்ளாச்சி
நசன்
.. .. ..
காணச்
...
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்
தமிழம்.வலை கீழுள்ள 5 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் வளர்க்கப் பாடுபட்டவர்களின் படங்கள்,/ மழலையர்களுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்,/ தமிழரின் நெஞ்சு நிமிர்த்துகிற தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்கள்,/ எனக்கு வந்த நூல்களின் அறிமுகங்கள்,/ ஈர்ப்புடைய புகைப்படங்கள்,/ தமிழை முதன்மைப் படுத்துகிற ஓவியங்கள்,/ நேரலை காட்சிகள்/ வியப்பிற்குரிய அரிய பதிவுகள்,/ தமிழுக்கான கணினிப் பதிவுகள்,/ பாண்டியன் பக்கம் (சொல் ஆய்வு),
பழைய, (1903 ஆம் ஆண்டு முதல்) சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்த சிற்றிதழ்களின் பட்டியல்,/ சிற்றிதழ்ச் செய்தி இணைய இதழ் ( 2003 இல் தமிழம்.வலை வெளியிட்டவை ),/ சுவைத்த பக்கங்கள் ( 2003 லிருந்து சிற்றிதழ்களில் படித்துச் சுவைத்தவை ),/ தற்பொழுது வருகிற சிற்றிதழ்களின் முகவரிகள்,/ எமது நூலகத்தில் ( அ முதல் வி வரையுள்ள இதழ்களின் பெயர்ப் பட்டியல் ),/ தமிழ்ச் சிற்றிதழாளர்களின் பட்டியல்,/
300 குறள்படிக்க / Learn Tamil through English - (Online) இணையவழிப் பாடங்கள்./ இணையத்தில் உள்ள அகராதிகள் / PDF உருவாக்க/ தமிழ்கற்பிக்கும். 32 அட்டைகள் பெற/ இறுவட்டு பெற,
இயங்குகிற பிறதளங்களின் பட்டியல் / Free counters!
எம்மோடு இணைந்தவர்கள்


இன்றுவரை தமிழம்.வலை
கண்டு மகிழ்ந்தவர்கள் 
Thamizh Teaching Cards.
தமிழ் கற்பிக்க உதவும் 32 அட்டைகளின் படவடிக் கோப்பு பெற இங்கே
கல்வி தொடர்பாக நான் கண்டறிந்தவை காணச்
வானவியல்
பதினெண் சித்தர்கள்
Updated on 20- 05 -2020 .... mail ID : pollachinasan@gmail.com, skype ID : pollachinasan1951, mobile : 97 88 55 20 61, : WhatsApp : 8667 421 322.