தமிழர் நெஞ்சுயர்த்த...அரிய படைப்பாக்கங்கள்.

சூடாமணி நிகண்டு - தேவப்பெயர்த் தொகுதி
சூடாமணி நிகண்டு - மக்கட்பெயர்த் தொகுதி
சூடாமணி நிகண்டு - விலங்கின் பெயர்த் தொகுதி
சூடாமணி நிகண்டு - மரப் பெயர்த் தொகுதி
சூடாமணி நிகண்டு - பல்பெயர்க் கூட்டத்தொரு பெயர்த்தொகுதி

புறநானூறு - பாடல் எண் 86.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 192.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 163.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 182.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 183.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 189.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 195.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 2.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 13.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
புறநானூறு - பாடல் எண் 171.(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)

குறுந்தொகைப் பாடல்கள் - 01(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
குறுந்தொகைப் பாடல்கள் - 02(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)

நாலடியார் பாடல்கள் - 01(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
நாலடியார் பாடல்கள் - 02(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)
நாலடியார் பாடல்கள் - 03(பாடலின்மீது சுட்டியை நகர்த்திப் பொருளுணர்க)

ஔவையார் பாடல்கள் - மூதுரை
ஔவையார் பாடல்கள் - நல்வழி
ஔவையார் பாடல்கள் - கொன்றை வேந்தன்

விவேகசிந்தாமணி பாடல்கள்
வெற்றிவேற்கை பாடல்கள்
உலகநீதி பாடல்கள்
பழமொழி

சித்தர் பாடல்கள் - கொங்கணச்சித்தர்
சித்தர் பாடல்கள் - பட்டினத்தார்
திருமந்திரம் - திருமூலர்

பாரதிதாசன் பாடல்கள் - தமிழியக்கம்
பாரதிதாசன் பாடல்கள் - இசையமுது
பாரதிதாசன் - திருமணமுறை
நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் -


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 890 300 2071,