அரியவை

ஊர்திகளில் தமிழ் எண்கள் எழுதுமுறை
தங்க முலாம் பூசிய திருக்குறள் நூல்
பனை ஓலையில் திருமண அழைப்பிதழ்
அஞ்சல் அட்டையில் திருக்குறள் நாள்காட்டி
ஹைகூ பாடல்களின் தொகுப்பு நூல்
வியப்பூட்டும் திருமண அழைப்பிதழ்
உள்நாட்டு அஞ்சலில் ஓர் இதழ்
அஞ்சலட்டையில் ஓர் இதழ்
பை அடக்கச் சினிமாப் பாட்டுப் புத்தகம்
இழுத்தால் படம் மாறும் சினிமாப் பாட்டுப் புத்தகம்
பாம்பு வடிவ சினிமாப் பாட்டுப் புத்தகம்
திருக்குறள் கையடக்கப்பதிப்பு
16 பக்கத் தமிழ் அணு இதழ்
குறியீட்டு எழுத்தில் வெளியிடப் பட்ட எண்ணம் இதழ்
மணிப்பிரவாள நடையில் வேதாந்த தீபிகை இதழ்
நா நாகஉறவு
முரசு வார்க் கட்டு (முரச பந்தம்)
தமிழர் வரலாற்றில் - எண்ணல் அளவை
அஞ்சலட்டையில் நாலில் ஒரு பகுதி அளவே உள்ள இதழ்
தமிழர்கள் பயன்படுத்திய ஈமத்தாழி
1915 கிருஷிகன் இதழ் குறிப்பிட்டுள்ள நவீன தமிழ் நாவல்கள்
சுண்ணக்கட்டியில் பழங்கால இசைக்கருவிகள்
இதழ் அனுப்பும் உறையில் திருக்குறள்
படத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சிறுவர் கதை
ஆறாரைச் சக்கரம்
கையடக்க செய்முறை மருத்துவ நூல்
இந்தோனேசியாவின் ரூபாய் நோட்டு (கல்வி)
இந்தோனேசியாவின் ரூபாய் நோட்டு (கடவுள்)
அஞ்சல்தலைகள் ஒளிர்ந்தன
தமிழ் எண் சுவடி
மறைந்து போன தமிழ் நூல்களுக்கான நூல்
செவ்வியல் தமிழின் தொன்மைப் புறச் சான்றுகள்
கைத் துணியில் நாள்காட்டி
1715 இல் அச்சிட்ட நூல்
தமிழர்களின் அறிவியல் உணர்வும், விண்ணியல் தெளிவும்
உள்ளங்கைக்குள் அடங்கும் திருக்குறள்
வாக்ரிபோலி மொழியில் திருக்குறள்
இந்தியா இதழின் கோட்டோவியங்கள்
புதிய முறையில் உருவாக்கிய நாள்காட்டி
தமிழர் காசுகள்
இராமோஜி திரைப்பட நகர்


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,